Sigurnost – EU uredba o zaštiti osobnih podataka(GDPR)

Sukladno općoj uredbi EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakona o provodjenju EU uredbe NN42/2018, www.SERVIS.com.hr (infoLAB e.i.d.o.o.) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti tvrtke infoLAB e.i.d.o.o. (http://www.servis.com.hr/servis-racunala/politika-privatnosti), Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih … Read More