Servis printera

Printeri kao elektromehanički uređaji, za razliku od kompjutera, podložni su trošenju usljed eksploatacije, i kao mehaničke naprave, ukoliko želite da Vas dugo služe zahtjevaju kvalitetno održavanje i pozorno korištennje. Tim više što je bespoštedna borba za kupca, dovela do uporabe sve jeftinijih (nepouzdanijih) sklopova i modula. Veliki izbor rezervnih dijelova. U slučaju bilo kakvih problema sa printerima, ploterima, graverkama, rezačima na usluzi Vam je naš profesionalni mikroelektronički i mikromehanički laboratorij:

  • popravak, podešavanje, čišćenje i kalibriranje svih vrsta ink jet printera
  • popravak, podešavanje i servisiranje svih vrsta multifunkcijskih printera
  • popravak, održavanje i servisiranje svih laserskih pisača
  • popravak, čišćenje i podešavanje matričnih pisača
  • popravak, podešavanje i održavanje svih vrsta POS pisača (printeri za blagajne)
  • popravak i servis svih vrsta profesionalnih plotera, cuttera

Rezervni dijelovi za printera svih proizvođača.

Kontaktirajte nas ili nas posjetite!

InfoLAB E.I. d.o.o. 

Sokolgradska 28 10000 Zagreb

Email:info@infolab.hr

Radno vrijeme: 08:30 – 16:30 Subota: DOGOVOR


https://www.embed-map.com